A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Farní charita - Azylový dům u sv. Jakuba a noclehárna

 

Web:     www.charita-beroun.cz

Co nabízíme:

- ubytování/nocleh

- sociální rehabilitace

- zajištění podmínek pro osobní hygienu- včetně možnosti vyprání prádla

- v případě krize materiální pomoc ( potraviny, ošacení, hygienické potřeby)

- základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Komu: 

- muži starší 18 let bez přístřeší v krizové situaci