A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

Beroun - společně proti domácímu násilí

Domácí násilí se může týkat nás všech.

Setkali jste se s ním i Vy osobně nebo ve svém okolí?

Nebojte se o tom mluvit. Informace a pomoc jsou poskytovány bezplatně a  diskrétně.

 

V Berouně se můžete obrátit na:

 

proFem o.p.s.,

Komunitní centrum, Bezručova 928 – je nutné se předem objednat na čísle 774 433 034, www.profem.cz

 

Probační a mediační služba ČR ,

Politických vězňů 20, tel. 734 362 955, 731 692 750, www.pmscr.cz

 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Městský úřad Beroun,

Pod Kaplankou 21, tel. 311 630 235

 

Policie ČR,

Tyršova 1635, telefon 158

 

ŽIVOT BEZ NÁSILÍ JE PRÁVEM KAŽDÉHO Z NÁS


 

Na podzim 2015 připravujeme vzdělávací kurzy pro ženy/veřejnost, termín bude upřesněn.

Besedy pro seniory

  • ve středu 23. 9. od 14 hodin v Klubu důchodců v Berouně, U kasáren 813, Beroun,
    1. patro (nad knihovnou)
  • ve středu 21. 10. od 14 hodin v Domově seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun

Besedy a kurzy jsou pro Vás připraveny zdarma, doporučujeme se předem přihlásit

 

KDO MÁ RÁD, NEUBLÍŽÍ?

NEZŮSTÁVEJTE S TÍM SAMI...

 

Projekt "Beroun - společně proti domácímu násilí"  je součástí Programu prevence kriminality města Beroun na rok 2015.

Hlavním cílem projektu je odhalit skryté případy domácího násilí, zapůsobit na oběti nebo jejich blízké s nabídkou pomoci a řešením situace.

Cílovou skupinou projektu jsou oběti domácího násilí, nejčastěji ženy a senioři. Také ovšem jejich blízcí
a přátelé, kteří zachycují signály, že v rodině není něco v pořádku a  mohou obětem domácího násilí pomoci a podpořit je.

Jsou pro ně připraveny vzdělávací kurzy a besedy, kde se mohou dozvědět důležité informace, problém domácího násilí si přiznat a najít odvahu ho začít řešit. V období září až listopad to budou dva na sebe navazující tříhodinové vzdělávací kurzy pro veřejnost, konané v rodinném centru Slunečnice.

Ve stejném období se uskuteční dvě hodinové besedy pro seniory.

Projekt se zaměřuje i na policisty a sociální pracovníky v pomáhajících profesích. Pro policisty byly připraveny tři dvouhodinové kurzy a pro sociální pracovníky dva čtyřhodinové.

Další cílovou skupinou jsou lékaři, pro něž připravujeme informace, jak v případě domácího násilí postupovat a kam mohou své pacienty nasměrovat.

Tento projekt je podpořen dotací z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Realizuje ho Město Beroun, dále ho finančně podpořilo město Králův Dvůr a město Zdice. Společnost PROBO BUS a.s. dala pro mediální kampaň k dispozici plochy na dvou autobusech – jedná se o jeden autobus vybrané linky městské hromadné dopravy a jeden autobus pravidelné linky Zdice - Králův Dvůr - Beroun – Praha.

 

Pokud potřebujete cokoliv upřesnit nebo pro nás máte nějaké náměty či informace, můžete psát
na osvz15@muberoun.cz.