A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Farní charita Beroun - Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce

s dětmi v tísni Lochovice

 

Web:    www.charita-beroun.cz

Co nabízíme:

- azylové služby pro matky nebo otce s dětmi, případně celé rodiny bez přístřeší

- poskytnutí ubytování, podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí

- základní sociální poradenství, psychologické poradenství, aktivizační služby

Komu:

- matky, případně otcové s nezletilým dítětem/dětmi bez přístřeší a v hmotné nouzi

- úplné rodiny bez přístřeší nebo v hmotné nouzi

- rodiny bezprostředně postižené živelní pohromou

- matky v pokročilém stádiu těhotenství bez přístřeší

- oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané

- sociálně vyloučené osoby

- imigranti, azylanti