A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

Magdaléna o.p.s.- Adiktologická ambulance

 

Web:   www.magdalena-ops.eu

Co nabízíme:

- adiktologické a psychologické poradenství

- ambulantní léčba a doléčování

- informační servis, individuální poradenství

- krizová i krátká intervence

- psychiatrická péče a farmakoterapie

- sociálně - právní poradenství

- zprostředkování kontaktu s návaznou péčí

- testování na infekční nemoci ( žloutenka, VHC, HIV, syfilis)

- orientační testy na přítomnost drog

- včasná diagnostika a intervence

Komu:

- uživatelé návykových látek

- rodinní příslušníci uživatelů návykových látek