A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

FOSA, o.p.s.

 

Web:    www.fosaops.org

Co nabízíme:

- podporované zaměstnávání FORMIKA - služba sociální rehabilitace, podpora lidí se znevýhodněním na trhu práce, zvýšení dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání

- podpora samostatnosti Osa - služba sociální rehabilitace, nácviky dovedností pro běžný život (cestování, hospodaření s penězi) trávení volného času

- osobní asistence Osa - kompenzace činností v běžném životě, které nemohou lidé vzhledem ke svému postižení běžně vykonávat

- dobrovolnický program - nábor a příprava dobrovolníků a jejich zapojení do poskytování soc. služeb i mimo ně

- vzdělávací program společnosti FOSA - podpora pracovníkům a organizacím pomáhající lidem se znevýhodněním: kurzy, semináře, metodická podpora, supervize, odborné konzultace, audity, stáže, praxe.

Komu:

- služba FORMIKA- lidé znevýhodnění na trhu práce, potřebující podporu

- služba Osa - osoby s mentálním postižením