A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 

Sídlo: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun- Město

Telefon: 311 610 977, 722 272 941

E-mail: centrum.sluzeb@tiscali.cz

Kontaktní osoba: Marie Karelová

 

Co nabízíme:

- průvodcovská služba, předčítání

- sociální poradenství

- rekondiční pobyty, turistika

Komu:

- zrakově postižení všech věkových skupin

Provozní doba:

- ST 11:00 - 14:00