A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Senior Care pečovatelská služba o.p.s.

 

Web:   www.senior.care.cz

 

Co nabízíme:

- pečovatelská služba - pomoc při zvládání běžných úkonů, poskytování a pomoc při zajišťování stravy, pomoc při chodu domácnosti, jednoduchá cvičení a masáže, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- osobní asistence - pomoc s dohledy, doprovody na úřady, k lékaři

- sociálně aktivizační služby - nácvik dovedností pro zvládání péče o svou osobu

- odborné sociální poradenství ( oblast soc. služeb, dávek stát. soc. podpory, informace při získávání kompenzačních pomůcek)

Komu:

- senioři a zdravotně postižení občané

- osoby s chronickým onemocněním

Provozní doba:

PO- NE - 7:00 - 19:00