A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

 

Web:    www.poradna-prava.cz

Co nabízíme:

- základní sociální poradenství- výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně- terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv a zájmů
- podpora a nácvik rodičovského chování, pomoc s vedením domácnosti
- doprovod při vyřizování záležitostí na úřadech, pomoc s hledáním práce, bydlení
- dluhové poradenství
- řešení sporů pomocí mediace, v odůvodněných případech i právní zastoupení
Terénní program - sociálně právní poradenství při řešení obtížných životních situací, dluhová problematika, pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, doprovod na jednání s úřady, pomoc se sepisováním návrhů

Komu:

- rodiny s nezaopatřenými dětmi, ohrožené v důsledku dlouhodobé krizové situace, žijící na území Berounska