A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Domov Hostomice - Zátor

 

Web:    www.domovhostomice.cz

Co nabízíme:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- sociálně-terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

- poskytnutí stravy, ubytování, praní a úklidu

Komu:

- osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku ( od 60 let )

- osoby, kterým nemůže být poskytována služba v jejich domácím prostředí