A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

 

Web:    www.seniori-beroun.cz

Co nabízíme:

- domov pro seniory

- odlehčovací služba

- domov se zvláštním režimem

- půjčovna kompenzačních pomůcek

- ergoterapie, rehabilitace, masáže, kadeřnictví, pedikúra, stravování, prádelna, počítačové kurzy pro seniory, vzdělávací programy pro seniory, zoo koutek

- veřejnosti nabízíme stravování, posezení v „Kavárničce dříve narozených“, kadeřnictví a masáže

Komu:

- senioři se sníženou soběstačností, vyžadující péči druhé osoby