A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní odbočka Beroun

 

Web: www.sons.cz/beroun

Telefon: 777 479 494

 

Co nabízíme:

  • Základní poradenství v problematice těžkého zrakového postižení – zaměřujeme se na zmírnění negativních důsledků zrakového postižení člověka, na dosažení větší nezávislosti na pomoci jiných lidí, čímž dochází k lepší integraci postiženého do společnosti.
  • Volnočasové a vzdělávací aktivity jako rekondice, výlety, kulturní akce, klubová činnost atd.
  • Osvětovou činnost – pořádáme přednášky, besedy a prezentace o problematice těžkého zrakového postižení pro veřejnost.

Komu:

  • Osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let

Provozní doba:

  • St  10.00hod. – 13.00hod.
  • St  12.30hod. – 15.00hod., první středu v měsíci probíhá členská schůze (Na Parkáně 111, Beroun