A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Poradna pro občantsví / Občanská a lidská práva

 

Web:    www.poradna-prava.cz

Co nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- pomoc se zpracováním písemných podání, žádostí a žalob k soudům a správním orgánům

- doprovod na jednání s úřady, soudy, k lékaři apod. ( i na Ministerstvo vnitra ČR)

- poradenství při získávání občanství či pobytu v České republice

Komu:

- migranti, azylanti, osoby v krizi, etnické menšiny, osoby žijící ve vyloučených komunitách