A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Farní charita Beroun - Charitní pečovatelská a odlehčovací

služba a osobní asistence

 

Web:    www.charita-beroun.cz

Co nabízíme:

- pečovatelská služba - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti, výchovné a aktivizační služby,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí

- odlehčovací služba - nabídka služeb je stejná jako u pečovatelské služby

- služba osobní asistence- nabídka služeb je stejná jako u pečovatelské služby

- fakultativní činnosti - přeprava autem, zapůjčení kompenzačních pomůcek, poradenství

- aktivizační služby

Komu:

- senioři a osoby se zdravotním postižením

- osoby s chronickým onemocněním

- pečovatelská služba - také pro rodiny s dětmi