A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Městský úřad Beroun - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Web:    www.mesto-beroun.cz

Tel.: 311 654 341

Co nabízíme:

- spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a návazných programů

- koordinaci procesu komunitního plánování

- základní sociální poradenství, terénní sociální práci, pomoc při řešení nejrůznějších nepřiznivých sociálních situací, činnost sociálního kurátora

- parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením, přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

- výkon sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče, v této oblasti - sociální poradenství

Komu: 

- občané všech věkových kategorií

- osoby se zdravotním postižením

- rodiny s dítětem/dětmi

- osoby ohrožené sociálním vyloučením

- seniory

- osoby, které se dopustily trestné činnosti, nebo jsou její obětí

- cizinci

Provozní doba:

PO, ST 8.00 - 17.00

ÚT, ČT 8.00 - 11. 00

 

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde