A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Probační a mediační služba, středisko Beroun

 

Web:    www.pmscr.cz

Co nabízíme:

- poradna pro oběti trestných činů- pomoc při orientaci v trestním řízení, náhrady škody, podpora, pomoc při uplatňování zákonných nároků oběti trestného činu

- pomoc při řešení trestného činu u obviněných či podezřelých ze spáchání trestného činu

- zajištění výkonu alternativních trestů

Komu:

- osoby mající kontakt s trestním řízením (pachatelé, oběti trestných činů a jejich rodiny), bez věkového omezení (nezletilí, mladiství, dospělí)