A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Farní charita Beroun - Stacionář sv. Anežky České

 

Web:    www.charita-beroun.cz

Co nabízíme:

- denní stacionář, týdenní stacionář

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, poskytnutí stravy, výchovné a vzdělávací, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv

- fakultativně: svoz a odvoz uživatelů, přeprava autem

Komu:

- senioři nad 60 let - vhodné zejména pro seniory s poruchami paměti, např. Alzheimerova choroba