A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

 

Web:    www.dzp-lochovice.cz

Co nabízíme:

- týdenní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením

- poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- výchovné, vzdělávací a aktivizační služby

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti, zdravotní péče

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

- fakultativně - hipoterapie, rehabilitační péče a terapie, chráněné dílny, počítačová herna,

možnost chráněného bydlení, nákupy, atd.

Komu:

- osoby s mentálním postižením

- osoby s kombinovaným postižením

- věk od 10 do 64 let