A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Městský úřad Beroun - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Web:    www.mesto-beroun.cz

Co nabízíme:

- spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

- terénní práce, sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších nepříznivých sociálních situací

- sociální poradenství osobám propuštěným z výkonu trestu, vazby, ústavní výchovy

- prevence negativních jevů, týkající se dětí a mládeže

- přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou

Komu:

- občané všech věkových kategorií