A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče Čechy

Web: www.detskysluch.cz, www.idetskysluch.cz

Telefon: 235 517 313, 605 100 400

 

 

Co nabízíme:

  • Odborné sociální poradenství – nabízíme poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek a v oblasti výhod a slev pro osoby se sluchovým postižením.
  • Ranou péči – jedná se o podporu rodiny jako celku vedoucí k samostatnosti v péči o dítě při jeho výchově a vzdělávání, poskytujeme konzultační činnost v domácím prostředí rodinám s dětmi se sluchovým postižením ve věku 0-7 let.
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – nabízíme aktivity, které probíhají jak formou individuální, tak skupinové práce, podporují a rozvíjejí rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační, sociální a emoční dovednosti dítěte a rodičů a podporují rodin jako funkční celek.

Komu:

  • Rodiny s dítětem/dětmi se sluchovým postižením
  • Osoby se sluchovým postižením

Provozní doba:

  • Po – Pá 8.00hod. – 16.00hod.