A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Farní charita Beroun - Terénní program pro dospělé

 

Web:    www.charita-beroun.cz

Co nabízíme:

- minimalizování rizik spojených s „životem na ulici“, podpora návratu těchto osob do společnosti

- základní sociálně právní poradenství, informace

- pomoc se zajištěním dokladů, doprovod a pomoc v komunikaci s úřady

- zprostředkování návazných služeb, pomoc se zajištěním stravy, lékařské péče

Komu: 

- osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením