A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Magdaléna, o.p.s. - terénní program

 

Web:   www.magdalena-ops.eu

Co nabízíme:

- kontaktní práce

- informační servis, sociální poradenství

- výměnný program, sběr odhozeného injekčního materiálu

- distribuce zdravotnického materiálu

- zprostředkování kontaktu s návaznou péčí

- testování na infekční nemoci ( žloutenka B, C, HIV, syfilis)

Komu:

- uživatelé návykových látek

- rodinní příslušníci uživatelů návykových látek