A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace SK,p.s.

 

Web: www.beroun-snn.cz

Telefon: 721 173 117

 

 

 

Co nabízíme:

  • Sociálně aktivizační služby – rekondiční pobyty, přednášky, trénování paměti, cvičení zájmové aktivity, výlety, turistiku, půjčovnu knih, půjčovnu cvičebních potřeb, kontakt se společenským prostředím, zajistíme servis sluchadel a půjčovnu kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.

 

Komu:

  • Osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií

Provozní doba:

  • Út 11.00hod. – 16.00hod.