A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

proFem, o.p.s. - Intervenční centrum

 

Web:   www.profem.cz

Co nabízíme:

- psychologické a sociálně právní poradenství a pomoc

- právní poradenství- občanské, rodinné, trestní právo, následná pomoc

- poskytování informací obětem trestných činů

- spolupráce s organizacemi, odd. sociálně právní ochrany dětí, policií, koordinace spolupráce

- zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče ( azylové domy, lékařská pomoc)

Komu:

- oběti domácího a sexuálního násilí, oběti trestných činů, senioři