A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

Klubicko.ppt (4652544)

Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

Web:    www.klubicko-ops.cz

Co nabízíme: 

- bezbariérové ubytování včetně nabídky volnočasových aktivit, terapií, komplexní celodenní odborná péče a stravování v Penzionu Vráž

- odlehčovací pobytové i ambulantní služby

- volnočasové aktivity přizpůsobené specifickým potřebám a schopnostem klientů

- sociálně aktivizační činnosti, nácvik praktických dovedností - sebeobsluha a běžné domácí práce

Tréninkové pracoviště Klubák 

 - osvojení základních pracovních návyků a činnosti

- osobní asistence

- terapie, zájmové činnosti

- informační servis

- volnočasové aktivity

Komu: 

- děti, mladiství a dospělí a senioři ve věku 1-64 let i více a jejich rodinám