A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Lomikámen, o.s.

Web:    www.lomikamen.cz

Co nabízíme:

Služba sociální rehabilitace: RE-START

- upevnění nebo prohloubení znalostí a dovedností umožňující vést samostatnější život

- sociální poradenství

- kurzy komunikačních dovedností a přípravy na získání zaměstnání

- trénování kognitivních funkcí, protikrizové plánování

- pomoc s hospodařením, financemi a vedením domácnosti

- podpora při organizaci volného času

- účast v "Centru tvořivosti"

- terénní služba - asistence a podpora při jednání s úřady, při nástupu do zaměstnání apod.

Služba sociálně terapeutická dílna: DÍLNA JINÁ KÁVA

- služba pro obnovení nebo získání základních pracovních návyků. Možnost vyzkoušet si a naučit se samostatně

pracovat v provozovně Jiná káva.

Komu:

- dospělé osoby s duševním onemocněním