A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

 

Sídlo: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

Telefon: 775 287 546, 774 333 207

E-mail: dckladno@seznam.cz

 

 

Co nabízíme:

 • Dobrovolníci pro děti - Program Pět P – volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti a program pro děti z Azylového domu Kladno (sportovní kroužky a doučování).
 • Dětský úsměv – program pro děti umístěné v dětských domovech.
 • Pes kamarád – dobrovolníci se svými psy docházejí za klienty.
 • Senior – aktivizace seniorů v domovech pro seniory.
 • Terénní dobrovolníci – dobrovolníci docházejí ke klientům do domácího prostředí.
 • Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních – dobrovolníci tráví volný čas s pacienty.
 • Dobrovolníci v kulturních zařízeních – dobrovolníci se zapojují do aktivit knihovny a památníku Lidice.
 • Žiju s handicapem – dobrovolníci docházejí do stacionářů pro handicapované.
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – sociální pracovnice nabízí sociální a psychologické poradenství rodinám v těžké životní situaci.
 • Program pro integraci cizinců – program na jejich plnohodnotné zapojení a uplatnění ve společnosti  (výuka českého jazyka, nalezení zaměstnání, bydlení apod.).

Komu: 

 • Děti 0 – 18 let se zdravotním, sociálním či jiným zvýhodněním
 • Seniory
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Nemocné a handicapované klienty
 • Cizince

Provozní doba: 

- dle dohody (terénní i ambulantní služba)