A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Farní charita - Betlém - centrum pro rodinu a děti

 

Web:    www.charita-beroun.cz

Co nabízíme:

- podpora a pomoc pro rodiny s dětmi, předcházení vzniku krizových životních situací, pomoc s jejich řešením

- zájmové kroužky, výchovné a vzdělávací činnosti

Komu: 

- rodiny s dětmi z Berouna a okolí