A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

 

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

 

Web:    www.koniklec-suchomasty.cz

Co nabízíme:

- pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením

- komplexní péči, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- aktivizační činnosti, sociálně-terapeutické činnosti

- Chráněné bydlení Beroun a Liteň - individuální nebo skupinové bydlení s podporou osobního asistenta -  pomoc při zajištění stravy, ubytování, zvládání chodu domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti

Komu:

- dospělým osobám se zdravotním postižením