A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

04.03.2013 12:55

Centrum pro integraci cizinců ( CIC ) 

Poskytuje sociální a pracovně právní poradenství, kurzy češtiny pro cizince a organizuje dobrovolnický program.

www.cicpraha.org