A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

14.05.2014 10:13

Nové webové stránky zaměřené na seniory

Nové webové stránky zaměřené na generaci seniorů chtějí napomáhat generaci 55+ v jednodušším přechodu s produktivního věku do let seniorských.

Nabízí sociálně právní poradenství, oblast zdravotnictví a ekonomiky. Součástí webu je i fórum, kde si lidé mohou sdělovat své zážitky a zkušenosti.

www.moudrysenior.cz