A A A
Katalog sociálních služeb města Beroun

POZVÁNKA NA PRACOVNÍ SKUPINU

29.10.2018 12:49

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ve spolupráci s městem Beroun si Vás dovoluje pozvat na pracovní setkání na téma:

INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A POMOCI V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

15. 11. 2018, od 9:00 do 11:00 hod. v Klubu důchodců Beroun - U Kasáren 813 - 1. patro

 

Přijďte s námi sdílet zkušenosti a podněty, které přispějí k lepší informovanosti o sociálních službách a pomoci v náročných životních situacích. Budeme se zamýšlet nad otázkami:

Mají obyvatelé i přslušné organizace na Berounsku dostatek informací o možnostech pomoci, podpory a péče v náročných životních situacích?

Kdo/jaké instituce se do informování zapojují? Jakým způobem?

Jaké prostředky a informační kanály jsou využívány? Děej se tak v dostatečné míře a vhodné podobě?

Zohledňuje informování specifika konkrétních cílových skupin (např senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s děmi, mládež a je forma předávání informací odpovídající potřebám těchto skupin obyvatel?

 Je stávající stav vyhovující? Pokud ne, jak informovanost zlepšit?

Je vyhovující stávající podoba Katalogu sociálních služb? Pokud ne, jak ho vylepšit?

Svou účst prosím potvrďe na e-mail: osvz15@muberoun.cz do 9. 11. 2018.

Pokud byste se rádi setkání zúčstnili, ale v účsti Vám brání nebo ji ztěžují jakékoliv překážy, dejte nám prosím vědět do 6. 11. 2018 na e-mail monika.ljubkova@cpkp.cz. Pokusíme se zajistit např. přepis/tlumoční do českého znakového jazyka, hlídání dětí, dopravu na setkání apod.

 

Za CPKP:

Monika Ljubková, koordinátorka projektu, monika.ljubkova@cpkp.cz, 601 345 929

Za město Beroun:

Iva Ludvíková, koordinátorka KPSS, osvz15@muberoun.cz, 311 654 363

Těšíme se na společné setkání.

Pracovní setkání se koná v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.